Forskning

Kristiane Hauer er cand.mag. i dansk og kunsthistorie og forsker (ph.d.) i læsning og fordybelse. Hun er i sin forskning særligt interesseret i at undersøge, hvad det vil sige at fordybe sig i at læse skønlitteratur, f.eks. romaner.

 

Ph.d.-projekt om fordybet læsning i litteraturundervisningen

I sit ph.d.-projekt om ’Læsning og fordybelse’ (2017-2020) undersøger Kristiane Hauer, hvad det mere præcist vil sige at fordybe sig i at læse. Desuden arbejder hun med, hvordan romanlæsning i skolen kan medvirke til at fremme elevernes ’litterære dybdelæsning’, dvs. deres evne til opmærksomt, indlevet og reflekteret at kunne læse længere litterære tekster af en vis sværhedsgrad.

Forskningsprojektet undersøger og diskuterer også mere overordnet forholdet mellem opmærksomhed og læseoplevelse, unges læselyst og læsevaner, læsning og digitalt mediebrug, litteraturens status og betydning i vores kultur, samt hvad det i det hele taget vil sige at fordybe sig og hvordan vi styrker den faglige fordybelse i skolen. Problematikker Kristiane Hauer siden har arbejdet videre med, bl.a. i bogen ‘Læsning og fordybelse’ udgivet i 2024 på Aarhus Universitetforlag.

 

 

Lystlæsningstiltag i gymnasiet

Kristiane Hauer er også optaget af ‘lystlæsning’ og andre læsetiltag på ungdomsuddannelserne, og har i de senere år været i dialog med en lang række gymnasier om tiltag, der ønsker at styrke elevernes læsefordybelse.

Læs Kristiane Hauers artikel om lystlæsning i gymnasiet på EMU – Danmarks Læringsportal.

 

Læs mere om Kristiane Hauers forskning

Interview med Kristiane Hauer om hendes ph.d.-projekt.

‘Portræt af en læser, der forsker i læsning’.

Kristiane Hauers artikel: Opslugt, dybt, nært – om romanlæsning i danskundervisningen.

Lyt til radioprogram og podcast om læsning og fordybelse

Brinkmanns Briks på P1: Læsning er overvurderet (sendt d. 4. september 2019).

Podcast om læsesteder og fordybelse: HØJT AT LÆSE, nr. 4  (Frederiksberg Bibliotek, 2021).